Het is belangrijk dat je je goed voelt in onze praktijk. Het is prettig als het contact met je verloskundige en echoscopiste deskundig en aangenaam verloopt. Maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de geleverde zorg en behandeling.

Klachten:

Heb je klachten over onze verloskundige en/of echoscopische hulpverlening of over de bejegening door één van ons, dan staan wij er altijd voor open om dit samen te bespreken. Levert dit gesprek niets op of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan, dan kun je de klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris van het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ).

Contact:

De klachtenfunctionaris is van maandag tot en met vrijdag (van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) telefonisch te bereiken op het nummer 088 - 024 51 23. Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.

Direct een klacht indienen?

Wil je direct een klacht indienen? Dan kun je dit het beste doen via het online klachtenformulier. Eventueel kan dit ook per post. Stuur je klacht naar: CBKZ, t.a.v. Klachtenfunctionaris KNOV, Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem.

Als je er met de verloskundige en/of echoscopiste en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kun je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde (www.geschilleninstantieverloskunde.nl). Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Het is daarnaast altijd mogelijk je klacht aan een andere instantie voor te leggen.

© 2024
Created by LR Internet