Home > Praktijk > Vergoeding van zorg

Vergoeding van zorg

Als u zwanger bent kunt u zich rechtstreeks bij ons aanmelden, u heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Verloskundige zorg wordt volledig vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering en gaat niet af van uw eigen risico. Ook de 20-weken echo zit in het basispakket.

Uiteraard kan het altijd zo zijn dat er onverwachte kosten komen, zoals ambulancevervoer en aanvullende onderzoeken. Deze komen wel ten laste van uw eigen risico.

 

Poliklinisch bevallen

Wilt u poliklinisch bevallen, maar heeft u daarvoor geen medische indicatie? Dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het ziekenhuis en de zorgverzekering.